Systematické umísťování většího počtu ptačích budek může mít vedle cílené ochrany konkrétní druhů ptáků využití také jako účinná biologická ochrana a prevence hospodářských škod nejen v lesnictví nebo zemědělství

prostředí smrkové monokultury

Princip biologické ochrany

Stručný komentář k biologické ochraně pomocí dutinového ptactva nejen pro zemědělce a lesníky....

May 10, 2020 · 3 min · Mirek

Biologická ochrana v praxi: Zemědělská krajina

Praktické výsledky biologické ochrany při hubení hlodavců v zemědělství....

May 10, 2020 · 2 min · Mirek

Biologická ochrana v praxi: Hospodařské lesy

Praktické výsledky biologické ochrany v prostředí Jizerských Hor a Sychrova....

May 10, 2020 · 4 min · Mirek
obal bakalářské práce

Bakalářská práce Hnízdní podpora drobných dutinových pěvců za účelem biologické ochrany

Bakalářská práce stručně představující tuto problematiku se zaměřením zejména na lesní porosty....

December 5, 2021 · 2 min · Mirek
Pheroball při střelbě do korun stromů z paintballové pistole. Zdroj: INRA UEFM

Zajímavost: Paintball jako metoda biologické ochrany proti bourovčíku jižnímu

Zajímavost z oblasti biologické ochrany proti škůdcům....

January 25, 2021 · 1 min · Mirek

Biologická ochrana v praxi: intravilán

Praktická ukázka možnosti umělé podpory pěvců v městském prostředí....

May 10, 2020 · 2 min · Mirek

Biologická ochrana v praxi: městské lesy

Výsledky instalacve téměř 1600 ptačích budek v městských lesích v Hradci Králové....

May 10, 2020 · 2 min · Mirek