Podpora hnízdění drobných dutinových pěvců v prostředí intravilánu

Na této stránce naleznete výsledky z instalace ptačích budek realizované v Hradci Králové v městském prostředí (intravilánu) v roce 2015. Budky jsou od té doby průběžně doplňovány.

Z následujících grafů je je patrné, jak s každým rokem stoupá i početnost ptačího společenstva. V roce 2018 bylo při kontrole zaznamenáno více než čtyřnásobné navýšení počtu hnízdících párů ve srovnání s úvodním stavem (38 párů v roce 2015, 178 párů v roce 2018):

sloupcový graf vývoje společenstva drobných dutinových ptáků Vývoj společenstva budkové populace drobných dutinových pěvců v zájmových lokalitách v intravilánu města Hradce králové

Z grafů je patrné, že početnost stále stoupá. V budkách doposud zahnízdilo celkem 12 různých druhů ptáků, lze předpokládat, že se do prostředí vrátí i druhy, které v minulosti v důsledku nedostatku dutin vymizely. Obsazenost budek názorně ilustruje i mapový výstup z konkrétních lokalit:

legenda pro mapy

mapový výstup znázorňující obsazení budek dutinovými ptáky Obsazení budek v městském parku Žižkovy a Šimkovy sady v Hradci Králové, 2019.

mapový výstup znázorňující obsazení budek dutinovými ptáky Obsazení budek v městském parku a doprovodné liniové zeleni podél městského okruhu a vodního toku. Labe pod soutokem a Orlice nad soutokem, Hradec Králové, 2019.

mapový výstup znázorňující obsazení budek dutinovými ptáky Obsazení budek v okolí domova pro seniory. Parková úprava, Nový Hradec Králové, 2019.

mapový výstup znázorňující obsazení budek dutinovými ptáky Liniová zeleň podél chodníků a komunikací. Smetanovo a Tylovo nábřeží, Hradec Králové, 2019.

Kromě podpory ptaků, zvýšení hodnoty městského prostředí a jeho příjemného oživení umožňuje instalace budek zároveň i vytvoření podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu dřevin přirozenou cestou.


Mrkněte se i na další články: