Podpora hnízdění drobných dutinových pěvců v sadech a okolí výsadeb

Problematikou využití biologické ochrany v rámci integrované ochrany výsadeb se zabývali například K. Prskavec a V. Kneifl ve Výzkumné a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích. Cituji z jejich publikace Poskytování zimních nocovisť sýkorám – perspektivní metoda integrované ochrany před obalečem jablečným:

„V rámci studia integrované ochrany rostlin byly hmedány možnosti zvyšování početnosti sýkor (rod Parus), a tím i zvyšování predace housenek obalače jablečného (Laspeyresia pomonella L.) v produkční jabloňové výsadbě během zimního období, kdy je zde ptactvo minimálně ohrožováno pesticidy. Pokusy probíhaly v letech 1980-88, kdy mimo běžného hnízdního podporování sýkor v okolí výsadeb byly poskytovány v timním období uvnitř jabloňové výsadby hnízdní budky, které sloužily sýkorám k nocování. Vytvářením těchto podmínek pro nocování bylo dosaženo u sýkory kňadry (Parus major) trojnásobné zvýšení zimní density, při které dosáhla průměrná predace obalače jablečného 89,0% a červivost plodů působená oběma generacemi škůdce nepřesáhla práh ekonomické škodlivosti, tj. 2%. Po přerušení podpory sýkor v posledním roce pokusu, kdy se vyskytla pouze 1. generace obalaeče jablečného, poklesla predace přezimujících housenek škůdce na 60,7% a červivost plodů dosáhla 5%.“


Mrkněte se i na další články: