Projekt ověření možnosti regulace populací drobných polních hlodavců pomocí ptačích predátorů, Královéhradecko

Reálnou možnost využití přirozené schopnosti dravců a sov regulovat počet hrabošů v zemědělství zkoušeli zemědělci ve spojení s ornitology v rozmezí let 1978 - 1994 na Královéhradecku na ploše 536 km2. Během tohoto období se pomocí postupného navyšování ptačích budek podařilo několikanásobně namnožit počet přítomných predátorů:

sloupcový graf vývoje společenstva drobných dutinových ptáků Vývoj populace dutinových dravců a sov hnízdících v budkách na Královéhradecku (plocha 536 km čtverečních)

Z tohoto období nejsou k dispozici výsledku odchytů hlodavců, avšak dopad ptačího společenstva na populace hrabošů můžeme odhadnout i z počtu dravců a sov, kteří lokalitu obývali protože bez pravidelného přísunu potravy by nedokázali zahnízdit. Velmi zjednodušený model: Pro své přežití potřebují poštolky 2 hlodavce denně, 3-4 v případě sov. Můžeme tedy předpokládat že dokázali odebrat z krajiny v posledním roce hrubým odhadem více než 8 miliónů hrabošů. (Skutečný počet ulovených hlodavců bude pravděpodobně vyšší, protože dravci i sovy v případě možnosti v lovu pokračují, nebereme také v potaz odlov způsobený přelétávajícími jedinci a zvýšenou spotřebu při krmení mláďat. Ani to, že ptačí predátoři dokáží vyvájet na populace hlodavců tlak již během zimy a jarního období, kdy každá odlovená samice snižuje potenciál k rychlému jarmínu množení a snižuje tak celkový počet jedinců i rychlost nástupu množení hraboší populace.)

Predátoři svým predačním tlakem nedokáží zastavit proces gradace hrabošů, postupnou regulací počtu hlodavců však dokážou snížit její celkový dopad a zároveň jej pomáhají posunout v čase do období vegetačního klidu, kdy zemědělcům napáchají méně škod. V případě zmíněné lokality bylo prokázáno, že jmenovaní predátoři mohou průběžným odlovem konečnou početnost hraboše polního snížit ve vrcholu gradace až o 71 %.

V dnešní době je tato metoda využívána v Krkonoších, na Broumovsku, v Jizeských a Orlických horách jako součást opatření bránících poškozování lesních porostů.


Mrkněte se i na další články: