Právě jsem dokončil instalaci zhruba šedesáti velkých budek v rámci poptávky jednoho soukromého zemědělce na plzeňsku. Cílem bylo podpořit přirozené predátory a využít jejich přirozenou schopnost tlumit hraboše polní v ekozemědělství.

Instalace pokrývá 26 budkami pro puštíky a 35 poštolníky dvě lokality s celkovou rozlohou přes 100 km2. Není to mnoho (v případě účinné biologické ochrany je třeba souvisle ‘pokrýt’ co největší území - což je v praxi problematické zejména kvůli rozdílným vlastníkům a rozdílným názorům), ale i tak by podpora těchto dravců již za pár let mohla být znát.

Díky za lidi, kterým není naše krajina lhostejná!


Mrkněte se i na další články: